Kullanım Şartları

Mobil Sohbet Sistemi

TRENDİNDİR.COM'u kullanan ve üye olan tüm misafirlerimiz, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Trendindir.Com ve ona bağlı tüm sayfalar GKNMEDYA.COM'un malıdır ve onun tarafından yönetilir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.TRENDİNDİR.COM, sunulan yeniliklerin üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. b.TRENDİNDİR.COM, üyenin sözleşme konusu dahilindeki, uygulamalardan yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. c.Kullanıcı, sitenin kullanımında yasalara aykırı söz, eylem ve paylaşımlar yapmayacağını herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu TRENDİNDİR.COM’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu TRENDİNDİR.COM’un ziyaret edilmesi veya bu TRENDİNDİR.COM’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 2.2. TRENDİNDİR.COM’da yer alan tüm içerikler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. TRENDİNDİR.COM’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ

3.1. TRENDİNDİR.COM, sitesi üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden TRENDİNDİR.COM sorumlu tutulamaz.

Ek Maddeler & Öneriler

5. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

6. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

TRENDİNDİR.COM, dilediği zaman sitede sunduğu Ücretsiz tüm hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.